Pengertian Zakat Fitrah dan Keutamaan Membayarkan nya

Pengertian Zakat Fitrah dan Keutamaan Membayarkan nya. Sebagai seorang muslim tentunya kata zakat telah menjadi sesuatu yang familiar terdengar di telinga kita, namun tahukah anda mengenai pengertian zakat? Dibawah ini akan kami uraikan mengenai Pengertian Zakat Fitrah dan Keutamaan Membayarkannya.
Dalam bahasa arti zakat ialah membersihkan diri, bisa juga diartikan sebagai usaha untuk mensucikan diri. Sementara menurut istilah, kata zakat merupakan kadar harta tertentu yang wajib kita berikan kepada orang yang berhak. Orang yang berhak dalam zakat merupakan mereka yang membutuhkan seperti fakir miskin dan anak yatim.
Pengertian Zakat Fitrah dan Keutamaan Membayarkannya dapat anda simak di bawah ini.
Dalam islam zakat terbagi menjadi 2 yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan kadar harta yang wahib kita keluarkan sebagai seorang islam baik orang yang telah dewasa maupun yang masih kecil, seorang yang merdeka maupun seorang budak.
Tujuan dari zakat fitrah ialah sebagai pembersih diri/ jiwa seseorang yang telah mengerjakan puasa Ramadhan. Karena itulah zakat fitrah wajib kita keluarkan sebelum shalat idul fitri kita kerjakan. Sedangkan besaran zakat fitrah sendiri telah ditentukan oleh hukum agama, yakni sebanyak 2.5 Kg makanan pokok (beras).
waktu-zakat-fitrah
Waktu Utama membayar zakat fitrah
Zakat fitrah wajib dikerjakan bagi seorang muslim, baik lelaki, perempuan, dewasa, anak-anak, kaya maupun miskin sebagai pensuci diri. Waktu yang utama untuk membayar zakat ialah pada bulan ramadhan mulai dari awal hingga akhir bulan. Sementara jika kita telah melihat terbenamnya matahari pada akhir bulan ramadhan maka hukum dari membayar zakat fitrah ialah wajib untuk disegerakan (bagi yang belum).

Rukun dalam Zakat Fitrah
Rukun dalam zakat fitrah setidaknya ada 4. Yakni ada niat dari diri kita untuk membayar zakat, orang yang berzakat (muzaki), orang yang menerima zakat (mustahik),  dan makanan pokok yang kita zakatkan.


Dengan memahami Pengertian Zakat Fitrah dan Keutamaan Membayarkannya di atas, semoga memotivasi kita untuk segera melaksanakan zakat fitrah di tahun ini, dan semoga zakat fitrah kita dapat membersihkan diri kita dari segala dosa serta mendapatkan pahala dari apa yang selama ini kita kerjakan. Terlahir kembali dengan keadaan yang suci merupakan impian kita sebagai umat muslim pada hari kemenangan. Semoga kita semua mendapatkan kemenangan pada hari raya Idul Fitri tahun ini, Aamiin.
 
About - Disclaimer - Privacy Policy
Back To Top